Bu səhifəyə və/və ya bu internet saytının hər hansı bir səhifəsinə daxil olmaqla, aşağıda qeyd edilmiş şərtlərə əmə etməyi qəbul etmiş olursunuz. Aşağıda qeyd edilmiş şərtləri qəbul etmədiyiniz halda, bu internet saytına daxil olmayın.

Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC web saytına xoş gəlmisiniz. Bu bölmə, web saytına daxil olduğunuz zaman verdiyiniz şəxsi məlumatlarla əlaqədar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC və köməkçi qurumların siyasətlərini əhatə edir. Məqsədimiz, internet vasitəsilə təqdim olunmuş məlumatlarınızın təhlükəsizliyini, filiallarımız, telefon mərkəzimiz və bankomatlarımız vasitəsilə təqdim etdiyiniz məlumatlarınızın səviyyəsində təmin etməkdir.

Saytın səhifələrinə, hər hansı bir şəxsi məlumat vermədən daxil ola, məhsul və xidmətlərimiz haqqında məlumat əldə edə, təşkilati hesabatlarımızı oxuya və əlavə dəyər müəyyən edilmiş digər xidmətlərimizdən yararlana bilərsiniz. Şəxsi məlumat təmin etdiyiniz təqdirdə, (ünvan, e-mail, telefon, faks, demoqrafik məlumatlar və ya müştəri nömrəsi və s.) bu məlumatlar sizin xəbəriniz və ya təsdiqiniz olmadan və ya hüquqi öhdəlik altında olmadıqca, üçüncü şəxslərə verilməz. Bu məlumatlar ən yüksək təhlükəsizlik və gizlilik standartlarına müvafiq şəkildə qorunacaqdır.

Öhdəlik Məhdudiyyəti

Bu internet saytında verilən məlumatlar, “olduğu kimi”, “mövcud olduğu şəkildə” təmin edilməkdədir. Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC, bu məlumatların düzgünlüyünə, yetərliliyinə və bütövlüyünə zəmanət vermir və bu məlumatlardakı qüsur və çatışmazlıqlara görə heç bir öhdəlik daşımır. Bu məlumatlarla üçüncü şəxslərin haqlarının pozulmaması, mülkiyyət, satılma, müəyyən bir məqsədə müvafiqlik və/və ya virtual kompüter viruslarının olmamasına dair zəmanətlər daxil olmaqla, həmçinin birbaşa və ya bilavasitə, yaxud da hüquqi olaraq heç bir zəmanət vermir.

Bu internet saytının istifadəsi əsnasında hər hansı bir fəaliyyət pozğunluğu, xəta, çatışmazlıq, kəsinti, qüsur, əməliyyat və/və ya çatdırılmada gecikmələr, kompüter virusu və/və ya xətt, və/və ya sistem qəzası nəticəsində yaranan, birbaşa və ya bilavasitə yolla ortaya çıxan zərər və məsrəflər də daxil olmaqla, heç bir zərər və ziyandan, Yapı Kredi Bank Azerbaycan QSC və/və ya işçiləri, belə bir zərər və ziyanın yaranma ehtimalından xəbərdar olsalar belə, məsuliyyət daşımırlar.

İstər bu internet saytında yerləşdirilmiş saytlara, istərsə də digər internet saytlarına qoşulma riski istifadəçiyə aiddir. Bu saytlarda verilən məlumatların düzgünlüyü ilə bu saytlardan verilən digər linklərin xüsusiyyətləri Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC tərəfindən araşdırılmamış və təsdiqlənməmişdir.

Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC, bu internet saytında öz əksini tapmış bütün mal və xidmətləri, səhifələri, məlumatları, vizual elementləri əvvəldən xəbərdarlıq etmədən dəyişdirmə haqqına sahibdir və bu haqdan istənilən zaman istifadə edə bilər.