Kartlı Ödəmə Sistemlərinin İqtisadiyyata Faydaları

  • Kredit Kartları yeni iş imkanları yaradır! Kredit kartı vasitəsilə etdiyiniz xərclərdə yaranacaq bir artım nəticəsində ilk bir il ərzində məşğulluqda yaranan artımların 2%-i kredit kartı vasitəsilə olan xərclərdən yaranmaqla yanaşı, bu səviyyə ikinci il iki dəfə artaraq 10%-ə çıxır.
  • Kredit Kartları inkişafa səbəb olur! Kredit kartları vasitəsilə edilən xərcləmə ÜMM-u artırır.
  • Kredit Kartları inflyasiyanı azaldır! Kredit kartı vasitəsilə edilmiş alış-verişlər inflyasiyaya müsbət təsir göstərərək, onun azalmasına səbəb olur.
  • Nağd pul dövriyyəsinə olan ehtiyacı azaldır, iqtisadi qeydlərin aparılmasını asanlaşdırır və qeydiyyatdan xaric əməliyyatların qarşısını alır.
  • Kredit kartı vasitəsilə edilən alış-verişlər nəticəsində, bütün pul hərəkətləri iqtisadi sistemdə qeyd olunur və qənaət sərmayə axını sürətlənərək kommersiya fəaliyyətlərini canlandırır.
  • Kartların əməliyyat dəyəri nağd əməliyyatlarla müqayisədə daha az olduğundan ümumilikdə iqtisadi sistem kağız pul vəsaitlərinin dövriyyəsi ilə əlaqədar çətinliklərdən qurtarmış və ÜDM-ə fayda vermiş olar.
  • Nağd pul vəsaiti əvəzinə kart istifadəsi həm bürokratiyanı azaldır, istehlakçılara asan satın alma prosesi təklif edir, həm də xərcləmələrin nəzarətini təmin edəcək bir şəffaflıq yaradır.
  • Üzv Ticarət Obyektləri müştərilərinin artmasına, iş həcminin genişlənməsinə səbəb olur.
  • Müəssisələr satdıqları mal və ya təklif etdiyi xidmət qarşılığında, çox qısa müddətdə nağd vəsait əldə edər.
  • Müəssisələr kassalarında çox miqdarda və istifadə üçün nəzərdə tutulmuş pul vəsaiti saxlamaq riskindən qurtarmış olarlar.