Kartlı alış-veriş haqqında məlumatlandırma

“Worldcard” kredit kartları vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar üzrə qeyri müəyyənliklərə yol verilməməsi üçün onlarla aparılan satış əməliyyatları üzrə xidmət haqlarının, faizin tətbiqi və onların ödəniş mənbəyinə dair konkret nümunələr ilə olan məlumatlandırma ilə aşağından tanış ola bilərsiniz.

Birdəfəlik Satış
 • Müştəri (kart sahibi) ticarət obyektindən pərakəndə satış qiyməti 100 AZN olan mal almaq və onun dəyərini 1 ay ərzində Banka ödəmək istəyir.
 • Bu zaman Ticarət obyekti POS terminal üzərindən Satış funksiyasını seçir, məbləğ ekranında satılan malın qiymət kağızında göstərilən pərakəndə satış qiyməti POS-a daxil edilir. Malın pərakəndə satış qiymətinin üzərinə heç bir əlavə haqq və ya faiz əlavə edilmir.
 • Əməliyyat üzrə Üzv ticarət obyekti tərəfindən satılan malın pərakəndə satış qiymətinə tətbiq olunan və həmin satış qiymətindən tutulan Üzv ticarət obyekti ilə Bank arasında bağlanmış müqavilə üzrə müəyyənləşdirilmiş bonus faizinə düşən bal məbləği müvafiq sistem tərəfindən avtomatik olaraq üzv ticarət obyektindən kart sahibinin xeyrinə tutulur (hesabına köçürülür).
 • Kart sahibi tərəfindən malın pərakəndə satış qiyməti həcmində götürülən kredit məbləği Bank tərəfindən müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində tam ödənilməzsə həmin kreditə müəyyənləşdirilmiş faizlər tətbiq ediləcəkdir.
Pərakəndə Satış Qiymətinə Hissə-Hissə Satış
 • Müştəri (kart sahibi) ticarət obyektindən pərakəndə satış qiyməti 100 AZN olan mal almaq və onun dəyərini misal olaraq 12 ay ərzində Banka ödəmək istəyir.
 • Bu zaman Ticarət obyekti POS terminal üzərindən Hissə-Hissə Satış funksiyasını seçir, Məbləğ ekranında satılan malın qiymət kağızında göstərilən pərakəndə satış qiyməti və hissələrin sayı POS-a daxil edilir.
 • Malın pərakəndə satış qiymətinin üzərinə heç bir əlavə haqq və ya faiz əlavə edilmir. Üzv ticarət obyekti ilə Bank arasında bağlanmış müqavilə üzrə müəyyənləşdirilmiş komisyon və faizlər eləcədə müştəri (kart sahibinə) çatası və Üzv ticarət obyekti tərəfindən ödənilməli olan bonus balı bu əməliyyatın sonunda POS terminalın qəbzində görünən malın pərakəndə satış qiymətindən tutularaq qalan məbləğ üzv ticarət obyektinin hesabına köçürülür.
 • Kart sahibi tərəfindən malın pərakəndə satış qiyməti həcmində götürülən kredit məbləğinin müəyyən edilmiş hissələri Bank tərəfindən təyin edilmiş müddət ərzində tam ödənilməzsə həmin kreditə müəyyənləşdirilmiş faizlər tətbiq ediləcəkdir.
Faizli Hissə-Hissə Satış (Asan kredit)
 • Müştəri (kart sahibi) ticarət obyektindən pərakəndə satış qiyməti 100 AZN olan mal almaq və onun dəyərini missal olaraq 12 ay ərzində Banka ödəmək istəyir.
 • Bu zaman Ticarət obyekti POS terminal üzərindən Faizli Hissə-Hissə Satış funksiyasını seçir, Məbləğ ekranında satılan malın qiymət kağızında göstərilən pərakəndə satış qiyməti POS-a daxil edilir, bundan sonra hissələrin sayı POS-a daxil edilir və POS tərəfindən həmin hissələrin sayına görə Bank tərəfindən müəyyənləşdirilmiş faizə düşən məbləğ avtomatik olaraq POS tərəfindən pərakəndə satış qiymətinin üzərinə əlavə edilir.
 • Əməliyyat üzrə Üzv ticarət obyekti tərəfindən satılan malın pərakəndə satış qiymətinə tətbiq olunan və həmin satış qiymətindən tutulan Üzv ticarət obyekti ilə Bank arasında bağlanmış müqavilə üzrə müəyyənləşdirilmiş bonus faizinə düşən bal məbləği müvafiq sistem tərəfindən avtomatik olaraq üzv ticarət obyektindən kart sahibinin xeyrinə tutulur (hesabına köçürülür).
 • Satılan mala görə POS terminalın qəbzində əks olunmuş yekun satış qiyməti həcmində kart sahibi tərəfindən götürülmüş kredit, ödəmə hissələrinə düşən məbləğ müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə tam ödənilməzsə ödənilməmiş hissəyə əlavə faizlər hesablanır.
Üzv Ticarət Obyekti Tərəfindən Pərakəndə Satış Qiymətinə Əlavələr Tətbiq Edilməklə Həyata Keçirilən Hissə-Hissə Satış
 • Üzv ticarət obyekti Worldcardla satış həyata keçirərkən malın qiymət kağızında göstərilən pərakəndə satış qiymətindən müştəri (kart sahibi) ilə razılaşdırılmaqla fərqli (daha yüksək) qiymətlər tətbiq edə bilər.
 • Bu zaman POS terminalda öz əksini tapmış yekun satış qiyməti kart sahibi tərəfindən Bankdan götürülmüş kredit hesab edilir.
 • Ödəmə hissələrinin sayına görə Bankla Üzv ticarət obyekti arasında bağlanmış müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş Banka çatısı faiz üzrə məbləğ eləcədə müştəriyə (kart sahibinə) çatası və Üzv ticarət obyekti tərəfindən ödənilməli bonus balı üzrə məbləğ də POS terminalın qəbzində öz əksini tapmış yekun satış qiymətindən tutulur.
 • Satılan mala görə POS terminalın qəbzində əks olunmuş yekun satış qiyməti həcmində kart sahibi tərəfindən götürülmüş kredit, ödəmə hissələrinə düşən məbləğ müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə tam ödənilməzsə ödənilməmiş hissəyə əlavə fazilər hesablanır.