Worldcardla Alış-veriş Növləri

Birdəfəlik Satış

Müştəri (kart sahibi) Ticarət Obyektindən alış- veriş edir və onun dəyərini 1 ay ərzində Banka ödəyir. Bu zaman malın pərakəndə satış qiymətinin üzərinə heç bir əlavə haqq və ya faiz tətbiq edilmir.

Kart sahibi tərəfindən malın pərakəndə satış qiyməti həcmində götürülən kredit məbləği Bank tərəfindən müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində tam ödənilməzsə həmin kreditə müəyyənləşdirilmiş faizlər tətbiq ediləcəkdir.

Bal ilə həyata keçirilən satış

Müştəri (kart sahibi) ticarət obyektindən alış- veriş edir və onun dəyərini daha öncə edilmiş alış- verişlər nəticəsində yığılan ballar ilə edir. Bu zaman alış- veriş hissəyə bölünmür, Banka heç bir məbləğ ödənmir, Ticarət Obyekti və ya Bank tərəfindən üzərinə heç bir faiz tətbiq edilmir.

Hər 1 bal 1 AZN-ə bərabərdir.

Pərakəndə Satış Qiymətinə Hissə-Hissə Satış

Müştəri (kart sahibi) ticarət obyektindən alış- veriş edir və onun dəyərini hissələrə bölərək Banka ödəyir. Ticarət Obyektindən asılı olaraq 2 hissədən 12 hissəyə qədər bölmək olar. Malın pərakəndə satış qiymətinin üzərinə heç bir əlavə haqq və ya faiz tətbiq edilmir.

Kart sahibi tərəfindən malın pərakəndə satış qiyməti həcmində götürülən kredit məbləğinin müəyyən edilmiş hissələri Bank tərəfindən təyin edilmiş müddət ərzində tam ödənilməzsə həmin kreditə müəyyənləşdirilmiş faizlər tətbiq ediləcəkdir.

Faizli Hissə-Hissə Satış (Asan kredit)

Müştəri (kart sahibi) ticarət obyektindən alış- veriş edir və onun dəyərini hissələrə bölərək Banka ödəyir. Ticarət Obyektindən asılı olaraq 2 hissədən 12 hissəyə qədər bölmək olar. Bu zaman malın pərakəndə satış qiymətinin üzərinə Bank tərəfindən müəyyən edilmiş faiz dərəcələri tətbiq ediləcəkdir. Hissə sayından asılı olaraq faizlər dəyişir.

Hissə sayı Faiz nisbəti
2 Hissə 3.27%
3 Hissə 4.37%
4 Hissə 5.48%
5 Hissə 6.60%
6 Hissə 7.73%
7 Hissə 8.87%
8 Hissə 10.01%
9 Hissə 11.16%
10 Hissə 12.32%
11 Hissə 13.49%
12 Hissə 14.66%
13 Hissə 15.84%
14 Hissə 17.03%
15 Hissə 18.23%
16 Hissə 19.43%
17 Hissə 20.65%
18 Hissə 21.87%

Satılan mala görə POS terminalın qəbzində əks olunmuş yekun satış qiyməti həcmində kart sahibi tərəfindən götürülmüş kredit, ödəmə hissələrinə düşən məbləğ müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə tam ödənilməzsə ödənilməmiş hissəyə əlavə faizlər hesablanır.

Üzv Ticarət Obyekti Tərəfindən Pərakəndə Satış Qiymətinə Əlavələr Tətbiq Edilməklə Həyata Keçirilən Hissə-Hissə Satış

Müştəri (kart sahibi) ticarət obyektindən alış- veriş edir və onun dəyərini hissələrə bölərək Banka ödəyir. Ticarət Obyektindən asılı olaraq 2 hissədən 12 hissəyə qədər bölmək olar. Bu zaman malın pərakəndə satış qiymətinin üzərinə Ticarət Obyekti tərəfindən müəyyən edilmiş faiz dərəcələri tətbiq ediləcəkdir.

Satılan mala görə POS terminalın qəbzində əks olunmuş yekun satış qiyməti həcmində kart sahibi tərəfindən götürülmüş kredit, ödəmə hissələrinə düşən məbləğ müəyyənləşdirilmiş müddətlərdə tam ödənilməzsə ödənilməmiş hissəyə əlavə fazilər hesablanır.